Tema: Prosjektledelse, og vinn tur til TOKYO!

Jeg har gjennom hele høsten fått en del spørsmål av dere når det gjelder skolen jeg går på. Tenkte at siden vi nå går inn i en periode hvor mange skal bestemme seg for hva de vil til høsten, kan det passe fint å fortelle litt om den nå. Here we go: 

1. Hvilke skole er det du går på nå, og hvor lang tid tar utdannelsen? 

Siden august 2012 har jeg vært student på Emergence School of leadership (ESL) hvor jeg tar en ettårig videreutdanning med prosjekt og -prosessledelse. Prosjektlederutdannelsen vi får fra Emergence, kan ikke sammenliknes med den type prosjektledelse som utøves i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet. Dette er en utdannelse som fører til "tittelen" moderne prosjektledere. Etter ett år på Emergence skal vi som prosjektleder selvfølgelig ha kunnskap om hvordan lede et prosjekt fra A til Å. Med dette innebærer blant annet god kommunikasjon mot kunde/oppdragsgiver, god evne til å planlegge og strukturere arbeid, tenke langsiktig, kunne delegere oppgaver og utnytte ressursene i teamet godt. Vi skal også kunne ta vanskelige beslutninger og oppnå gode resultater på bakgrunn av dette, samt håndtere konflikter. Både de vi selv kan være en del av, men også dem som kan oppstå mellom partene i teamet eller f. eks mellom prosjektteam og kunde. I tillegg til alt dette skal vi også ha god innsikt i prosessledelse. Prosess er et helt eget fag som går over ca 8 uker av utdanningen vår. Prosessledelse tar utgangspunktet i teorier fra gestaltterapi og dreier seg om hvordan skape gode forutsetninger for å lykkes som team eller gruppe. Når vi opptrer som prosessleder, enten i en ekstern gruppe eller i vår egen, fokuserer vi på å se gruppedynamikk og arbeidsoppgaver fra et fugleperspektiv. På bakgrunn av dette får vi mulighet til å stille spørsmål som kan få gruppen til å tenke annerledes og nå mål på en ny måte. Som prosessledere har vi også en mulighet til å hjelpe et team med å løse konflikter, hovedfokset dreier seg om at vi skal bidra til å skape positiv endring i en gruppe. Høstsemeter

Studiet er fantastisk krevende og fantastisk spennende! Vi har obilogatorisk undervisning fra kl 09:00 - kl 16:00 fem dager i uken. Høstsemesteret avsluttes med et 7 uker langt høstprosjekt som vurderes til bestått /ikke bestått. Vi jobber med en reelle oppdragsgiver fra næringslivet og prosjektene og resultatet vi utarbeider skal brukes av oppdragsgiver. I høst jobbet jeg med de norske klesdesignerne bak Chill Norway. Vi utarbeidet markedsanalyse og skaffet samarbeidspartnere som designerne kan bruke når de skal lansere en ny kolleksjon ila 2013. Et veldig spennende prosjekt som ga oss mye innsikt i det å være designer i Norge, og hvordan plassere seg i markedet. Under høstprosjektet er det lite obligatorisk undervisning, vi jobber i team på 4 - 6 personer og får faste grupperom på skolen som vi disponerer hele perioden. Prosjektperioden på Emergence er ikke et hvilehjem eller en ferie, her er det nesten dobbelt så mye jobb som periodene med obligatorisk undervisning. Det forventes at målene er hårete og at vi skal vise at vi kan strekke oss langt etter det ytterst beste resultatet. 

Vårsemester

Vårsemesteret starter etter en tre uker lang juleferie, da er det rett på med et nytt prosjekt. Temaet er Prosessledelse og denne gangen jobber vi prosjekt parallelt med obligatorisk undervisning. Prosessprosjektet er ikke like stort og krevende som høst prosjektet, men læringskurven er bratt og skal du bli en god prosessleder må du henge med i svingene her. Hele klassen ble delt inn i team på tre studenter. I løpet av dette prosjektet skulle vi som studenter lære oss å fasilitere team. Som fasilitator går vi inn i allerede eksisterende team og hjelper dem å se sin prosess fra ulike vinkler. Ved å stille de riktige spørsmålene, lytte aktivt, improvisere og bruke hjelpemidler, kan vi hjelpe gruppen å oppnå gode resultater, enten med en oppgave eller som team.  Gjennom prosessprosjektet fasiliterte vi studenter fra NISS og NKF i Oslo. Opplegget består av et kundemøte, en planleggingsprosess på bakgrunn av møte, 1-2 gjennomføringsdager á 4 timer og en evaluering av gruppen og av oss som fasilitatorer, samt rapport fra forløpet. Totalt kjørte vi fem slike prosesser og fikk derfor nok å henge fingrene de tre ukene det varte!

Vårsemesteret fortsetter med undervisning om innovasjon og prosjektoppstart, og avsluttes med et eksamensprosjekt. De to sistnevnte dele skal vi ta fatt på denne uken (uke 9), så her kan jeg ikke dele så mange erfaringer ennå. Det jeg vet om eksamensprosjektet, er at vi som studenter selv skal finne oppdragsgiver. Vi skal være i grupper på 3 - 6 studenter og prosjektet går over 7-9 uker ca.  Også dette prosjektet skal være reelt og oppdragsgiver skal være i behov av at dette prosjektet gjennomføres. I disse tider jobber jeg aktivt med å finne aktuelle oppdragsgivere og spennende prosjekter. Det er en krevende prosess, men jeg håper jeg ender opp med noe interessant til slutt! 

 

// Som student på Emergence må du være dedikert og ha et ønske om å lykkes, venner og jobb må flere ganger vike, jeg trøster meg selv med at det bare er ett år, at det kan forandre livet mitt (at det faktisk gjør det) og at jeg får alt igjen for å gi alt! //

2. Hva syntes du om studiet (det virker veldig spennende)?! Kan du si noen positive og negative ting om det?

Har ikke ord for hvor bra dette året er! Det kan rett og slett ikke sammenliknes med noen andre studier i Norge!  Lærerne, eller "staben" som de liker å kalle seg, er genuint interessert i deg som person. De gir tett oppfølging ved hjelp av veiledning/coaching flere ganger i året og jobber tett med oss gjennom alle prosjekter og parallelt med undervisning. I tillegg til dette, er timeplanen helt fantastisk! Vi får møte utrolig mange dyktige mennesker som er eksperter på sitt område. Vi har jobbet med Skandinavias beste konfliktløser, skuespillere som lærer oss alt om improvisasjon, samt det å ha troen på seg selv, hva tonefallet har å si for en samtale/dialog/tale og hvordan gjennomføre en vanskelig samtale. Vi har også fått god innføring i presentasjonsteknikk, og det psykologiske perspektivet rundt det å tro på seg selv som leder, kunne formidle sine styrker og svakheter, håndtere kritikk og gi og motta tilbakemeldinger.Noe negativt?

Alt det som eventuelt kan oppleves som negativt veies opp med noe mye mer positivt. De blir bare latskap å si at f.eks mye og hardt arbeid som kreves er noe negativt, særlig etter å ha sett gang på gang de siste 7 månedene at det er akkurat dette som løfter meg fra middels til et høyere nivå. 

Det første jeg likevel tenker på når jeg tenker negativt, er at det koster mye penger. Å plusse på studielånet med 89,000,- er selvfølgelig ikke gøy. Når det er sagt, er det hvert hver krone!! Skoleåret er som en evig psykologtime hvor du får hjelp til å dytte deg selv i positiv retning 6 timer hver dag. For å sette det hele litt på spissen kan man jo si det slik at dersom hver time faktisk skulle være en psykologtime og den rundt regnet koster ca 1000,- etter at du har satt foten innenfor døren, ville denne utdannelsen kostet ca 1 000 000,- kr! Nå kan man jo ikke sammenlikne dette direkte med en psykologtime, men når man f.eks vet at ekstremt mange toppledere i landet i dag er over middels redd for å holde presentasjoner foran medarbeidere eller andre viktige mennesker, er det kanskje en tankevekker? Vi blir rett og slett veldig trygge på oss selv, vi oppnår en god evne til å skille mellom oss som person og arbeidet vi utfører, og vi vil derfor ikke ha like stor fallhøyde når vi kommer ut i arbeidslivet, sammenliknet med andre nyutdannede som ikke har fått disse verdifulle erfaringene. Så ja, det er dyrt, men langt fra for dyrt og jeg betler mer enn gjerne hver krone det koster!

Det er ikke negativt, bare ganske kleint og litt slitsomt (:p). Tvangssosialisering har bare aldri vært min greie! hehe.

3. Var det vanskelig å bestemme seg for å gå tilbake til studenttilværelsen etter et år i arbeidslivet? Er du glad for at du tok dette valget?

Jeg ble selvstendig næringsdrivende og startet mitt eget foretak som kostholdskonsulent rett etter ferdig bachelor. Det sier seg selv at det byr på mange utfordringer og jeg har vært heldig som har fått mye å holde fingrene i, spesielt med tanke på at det er få jobber i den bransjen jeg har utdannet meg i. Etter ett år som konsulent med varierende mengde jobb og inntekt så jeg behovet for å fylle på utdannelsen min. Jeg var inne på master, men gikk bort fra det fordi det var mye annet som kanskje interesserte meg mer og det fristet ikke veldig med to lange år på skolebenken. Da jeg fikk høre om ESL var jeg med en gang sikker på at dette var noe for meg. Med tanke på at utdanningen er støttet av lånekassen, kunne jeg med god samvittighet redusere arbeidsmengden og likevel få det til å fungere. Selvfølgelig ikke like optimalt som det siste året med jobb,  men helt greit. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg tok dette valget. Nå gleder jeg meg bare til å se hva det kan bringe, det er jo faktisk bare 3 måneder igjen! 

4. Hva skal du jobbe med når du er ferdig?

 Det er det mange som lurer på, inklusiv meg selv. Jeg elsker å skrive og formidle nyttigheten av et sunt kosthold og en aktiv hverdag, og håper absolutt at det kan bli hovedvekt på dette i en jobb i fremtiden. Samtidig syntes jeg det er interessant å se mennesker i endring. Å få være en del av et prosjekt som dreier seg om livsstilsendring hadde vært en drømmejobb for meg. Hva jeg ender opp med er ikke godt å si, det er mange om beinet og et nåløye å komme igjennom i denne bransjen! 

Etter en utdannelse på ESL kan du søke mange ulike prosjektstillinger. Hvilken stilling kommer i noen grad an på hvilken bakgrunn du har (utdannelse eller arbeidserfaring), men kan også komme av erfaring fra prosjektene på ESL og gjennom nettverk  du har bygget opp underveis i utdannelsen. Akkurat i dag ligger det hele 490 jobbannonser på finn.no som alle søker prosjektledere/medarbeidere og etterspørselen øker hele tiden. Årsaken til det er at nesten alle arbeidsplasser i dag jobber prosjektrettet. Gode prosjektledere er det derimot manko på, og det er nettopp derfor den moderne prosjektlederen fra Emergence kan gjøre en viktig forskjell for en arbeidsplass nettopp her. 5. Når kan jeg søke og hvordan er opptaksprosessen?

Ettersom denne skolen er privat, er det rullerende opptak og du sender søknad direkte til skolen. Søknaden er et motivasjonsbrev som du fyller ut og sender til skolen HER. Søknadsfristen til hovedopptaket er 15.april 2013. Jeg oppfordrer alle til å skrive denne søknaden veldig personlig. Ikke tenk at dette skal være en jobbsøknad hvor du "bare" trekker frem dine styrker, men by heller på dine utfordringer og svakheter. Skolen vil ha ekte mennesker som ser et behov for å utvikle seg. Det handler ikke om at du ikke skal ha lov til å være god, men heller at du vil jobbe med dine utfordringer og bli enda bedre! Skolen kaller deg inn til et intervju hvor du får treffe en eller to fra staben, dere har en god samtale om hva du ser for deg, hva du vil oppnå og ikke minst hvorfor du har søkt på denne skolen og du får en omvisning i lokalene. Gjennomsnittsalderen i år, 2012/2013 er 25 år. Du trenger ikke ha bachelor eller master, men dette er en fordel. Lang og solid arbeidserfaring kan også være godt grunnlag for opptak. Det er totalt 25 plasser på studiet, så vær rask! 

 

Nå kan du vinne tur til Tokyo!

Hvem vil ikke til Tokyo? Tokyo står langt oppe på listen over mine drømmedestinasjoner, og nå kan altså en heldig person vinne en tur dit! HELDIGGRIS! Jeg kan dessverre ikke vinne denne turen fordi jeg allerede er student på Emergence (det må være det mest negative med skolen akkurat nå, hehe), men DU kan! 

For at alle som er interessert i skolen skal få mulighet til å bli bedre kjent med den, arrangerer ESL et event i skolens lokaler på Grünerløkka i Oslo tirsdag 5.mars kl 17.00 - 20.00. Her vil du også få en mulighet til å vinne en tur til Tokyo! I løpet av eventet får du vite mer om skolen, du får presentert ett av studentprosjektene fra høsten 2012: "Norwegian Icons". Du skal sammen med alle de andre delta på en workshop som gir deg et veldig godt inntrykk av hva studiet dreier seg om og det vil også bli servert sushi og sake. 

Påmeldingsfrist er 1.mars og det er begrenset antall plasser! Eventet er selvfølgelig gratis. Dersom du er interessert i en uforpliktende innføring i hva Emergence school of leadership kan tilby, sender du en e-post for påmelding til henriette@emergence.no innen 1.mars. 2013. 

Høres det interesant ut?!

 

Les mer om skolen, utdannelsen og finn søknadskjema HER, følg oss gjerne på Facebook HER, eller via vår instagramprofil @emergenceschoolofleadership :D (Bilder er lånt fra FB-siden til ESL) 


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Søk i bloggen

Karoline

26, Oslo

Ønsker du å lure sunnheten inn i hverdagen, men får det kanskje ikke helt til? eller syntes du rett og slett at det er vanskelig å få trening inn i timeplanen? Denne bloggen handler om mitt liv og hvordan jeg prioritere og motivere meg selv for å ha en sunn og god livsstil, samtidig som jeg ikke takker nei til fristelser! Håper det kan inspirere deg også. I tillegg til å ha en aktiv hverdag, er jeg opptatt av mote og skjønnhet. Skal ikke se bort fra at dette også får spalteplass på min blogg:) Jeg er ferdig med bachelor i folkehelsearbeid og ernæring og har startet mitt eget firma som kosthold- og ernæringskonsulent. Ikke vær redd for å stille spørsmål!, kontakte meg på alakaroline.blogg@hotmail.com

Follow Me on PinterestMatbloggstoppen

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Lenker

hits